Opłaty 2017

Warszawska Szkoła Reklamy, dzięki dotacjom Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oferuje niższe czesne dla każdego słuchacza. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę dzięki państwowym dotacjom. Gwarantujemy niezmienność ceny przez cały tok nauki.

Średnia miesięczna opłata za dwuletnią naukę wynosi:

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2017/2018

Grupy dzienne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 927 zł 3 927 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 241 zł
II rata 1 917 zł
4 158 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 226 zł
II rata 1 140 zł
III rata 1 054 zł
IV rata 969 zł
4 389 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 440 zł
II rata 430 zł
III rata 420 zł
IV rata 410 zł
V rata 400 zł
VI rata 390 zł
VII rata 380 zł
VIII rata 370 zł
IX rata 360 zł
X rata 350 zł
XI rata 340 zł
XII rata 330 zł
4 620 zł

Grupy sobotnio-niedzielne i zaoczne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
3 213 zł 3 213 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 1 863 zł
II rata 1 539 zł
3 402 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 026 zł
II rata 941 zł
III rata 855 zł
IV rata 769 zł
3 591 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 370 zł
II rata 360 zł
III rata 350 zł
IV rata 340 zł
V rata 330 zł
VI rata 320 zł
VII rata 310 zł
VIII rata 300 zł
IX rata 290 zł
X rata 280 zł
XI rata 270 zł
XII rata 260 zł
3 780 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy płatności

Czesne Terminy wnoszenia opłat dla grup:
wrześniowych październikowych lutowych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
15 IX 15 X 15 II
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 10 IX
II rata 10 III
I rata 10 X
II rata 10 IV
I rata 10 II
II rata 10 VIII
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 10 IX
II rata 10 XII
III rata 10 III
IV rata 10 VI
I rata 10 X
II rata 10 I
III rata 10 IV
IV rata 10 VII
I rata 10 II
II rata 10 V
III rata 10 VIII
IV rata 10 XI
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 08 IX
II rata 08 X
III rata 08 XI
IV rata 08 XII
V rata 08 I
VI rata 08 II
VII rata 08 III
VIII rata 08 IV
IX rata 08 V
X rata 08 VI
XI rata 08 VII
XII rata 08 VIII
I rata 08 X
II rata 08 XI
III rata 08 XII
IV rata 08 I
V rata 08 II
VI rata 08 III
VII rata 08 IV
VIII rata 08 V
IX rata 08 VI
X rata 08 VII
XI rata 08 VIII
XII rata 08 IX
I rata 08 II
II rata 08 III
III rata 08 IV
IV rata 08 V
V rata 08 VI
VI rata 08 VII
VII rata 08 VIII
VIII rata 08 IX
IX rata 08 X
X rata 08 XI
XI rata 08 XII
XII rata 08 I
Oceń:

Opłaty 2017

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1 głos)