Opłaty

Warszawska Szkoła Reklamy wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę.

Wysokość czesnego dla Słuchaczy w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkie specjalizacje z wyjątkiem: Charakteryzacji i wizażu oraz Animacji filmowej

Grupy dzienne i weekendowe

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 233 zł 4 233 zł
15% taniej
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 241 zł
II rata 2 241 zł
4 482 zł
10% taniej
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 182 zł
II rata 1 182 zł
III rata 1 182 zł
IV rata 1 182 zł
4 728 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 415 zł
II rata 415 zł
III rata 415 zł
IV rata 415 zł
V rata 415 zł
VI rata 415 zł
VII rata 415 zł
VIII rata 415 zł
IX rata 415 zł
X rata 415 zł
XI rata 415 zł
XII rata 415 zł
4 980 zł

Opłaty dla specjalizacji: Animacja filmowa oraz Charakteryzacja i wizaż (grupy dzienne i weekendowe)

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 998 zł 4 998 zł
15% taniej
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 646 zł
II rata 2 646 zł
5 292 zł
10% taniej
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 396 zł
II rata 1 396 zł
III rata 1 396 zł
IV rata 1 396 zł
5 584 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 490 zł
II rata 490 zł
III rata 490 zł
IV rata 490 zł
V rata 490 zł
VI rata 490 zł
VII rata 490 zł
VIII rata 490 zł
IX rata 490 zł
X rata 490 zł
XI rata 490 zł
XII rata 490 zł
5 880 zł

Wpisowe (dla wszystkich powyższych specjalizacji)

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy płatności:

Czesne Terminy wnoszenia opłat dla grup:
wrześniowych październikowych lutowych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
15 IX 15 X 15 II
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 10 IX
II rata 10 III
I rata 10 X
II rata 10 IV
I rata 10 II
II rata 10 VIII
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 10 IX
II rata 10 XII
III rata 10 III
IV rata 10 VI
I rata 10 X
II rata 10 I
III rata 10 IV
IV rata 10 VII
I rata 10 II
II rata 10 V
III rata 10 VIII
IV rata 10 XI
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 8 IX
II rata 8 X
III rata 8 XI
IV rata 8 XII
V rata 8 I
VI rata 8 II
VII rata 8 III
VIII rata 8 IV
IX rata 8 V
X rata 8 VI
XI rata 8 VII
XII rata 8 VIII
I rata 8 X
II rata 8 XI
III rata 8 XII
IV rata 8 I
V rata 8 II
VI rata 8 III
VII rata 8 IV
VIII rata 8 V
IX rata 8 VI
X rata 8 VII
XI rata 8 VIII
XII rata 8 IX
I rata 8 II
II rata 8 III
III rata 8 IV
IV rata 8 V
V rata 8 VI
VI rata 8 VII
VII rata 8 VIII
VIII rata 8 IX
IX rata 8 X
X rata 8 XI
XI rata 8 XII
XII rata 8 I
Oceń:

Opłaty

  • Aktualnie 4.95/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1516 głosów)